Respectvol ondernemen voor een betere wereld

Hoe laat je de wereld achter voor je kinderen en kleinkinderen? Mooier, beter, gezonder, veiliger en prettiger, als het aan ons ligt. Voor een familiebedrijf als Olssen is dat iets waar we elke dag vanzelfsprekend mee bezig zijn. Welke dingen kunnen we verbeteren voor de mensen waarmee we werken? Hoe kunnen we duurzamer omgaan met bijv. grondstoffen en logistiek? Kortom, wat kunnen we zelf doen om goed voor elkaar en de wereld te zorgen.

Mensen & werkomgeving

 • Ons arbeidsbeleid is als vanzelfsprekend inclusief en ‘wie je bent’ is belangrijker dan ‘papieren’.

 • We investeren in opleidingen, een gezonde en veilige werkomgeving en een goede beloning. Als erkend leerbedrijf doen we dat ook voor de jeugd.

 • Ons kantoor is volledig zelfvoorzienend in groene stroom (we leveren zelfs terug aan het netwerk), met bijv. volledig elektrische klimaatbeheersing en led-lampen op bewegingsdetectie.

Producten & materialen

 • Alle lockers zijn geproduceerd van materialen die vrij zijn van zware metalen (grenswaarden cf. EN 71-3), zijn vrij van vluchtige organische stoffen (VOS) en ook de poedercoating is 100% oplosmiddelvrij (en recyclebaar).

 • Tijdens de productie – in eigen fabrieken in de EU – is er geen water- of luchtemissie, of gebruik van chemische producten van de ‘Lijst zwarte stoffen’.

 • Al het staal bestaat uit maximaal gerecycled voormateriaal.

 • Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen kwalitatief hoogstaande en robuuste materialen.

 • Bij de productie van onze houten lockers wordt het restmateriaal (gem. 20%) niet weggegooid, maar dit wordt opnieuw gebruikt in het productieproces. Dit gebeurt middels Wood Loop dat registreert hoeveel restmateriaal er teruggeleverd wordt en hoeveel er daardoor aan CO2 bespaard wordt.

Logistiek & verpakking

 • Rijden doen we zoveel mogelijk schoon: elektrisch maar minimaal Euro 6.

 • Dat geldt ook voor onze vaste logistiek partner die veel elektrisch en zelfs op waterstof rijdt.

 • Door de planning in eigen hand te houden, voorkomen we lege km’s. Waar mogelijk vervoeren we zoveel mogelijk rechtstreeks naar onze klanten.

 • We gebruiken alleen gerecycled – maar zo min mogelijk – verpakkingsmateriaal en gebruiken alleen herbruikbare pallets die we weer retour nemen.

Hergebruik & recycling

 • Al ons afval verwerken we in gescheiden afvalstromen zodat er zoveel mogelijk kan worden gerecycled.

 • Producten aan het eind van hun levensduur nemen we kosteloos weer in en proberen we een tweede leven te geven.

 • Door alleen uitstekende kwaliteit te leveren met een ruime garantieperiode en vervangingsonderdelen lang na te leveren, gaan onze producten lang mee.

 • Onze lockers bestaan uit separate componenten die na demontage goed gerecycled kunnen worden. Ook alle staalcomponenten zijn 100% recyclebaar.

ISO kwaliteits- en milieumanagementsysteem

Onze hoogstaande kwaliteitsnormen borgen we met onze ISO-certificeringen: procesveiligheid en kwaliteitsmanagement cf. ISO 9001 en Milieumanagementsysteem ISO 14001.

EcoVadis gecertificeerd

Na ISO 9001 en 14001 is Olssen nu ook in het bezit van het EcoVadis certificaat. EcoVadis is een internationaal kwaliteitssysteem dat bedrijven toetst op het gebied van CSR/duurzaamheidsmanagent.

CO2 prestatieladder

Omdat niet alleen wij, maar ook onze opdrachtgevers steeds hogere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid, willen we laten zien dat we hier niet alleen uitspraken over doen, maar concrete stappen maken. Wij hebben dan ook het doel opgepakt om, als aanvulling op onze ISO- en EcoVadis certificeringen, ons te toetsen op de hoeveelheid CO2 die we uitstoten. Dit doen we middels de CO2 prestatieladder.

Ons doel is om op trede 3 van de CO2 prestatieladder terecht te komen. Dit wil zeggen dat we een goed inzicht hebben in onze CO2 uitstoot en waar het door wordt veroorzaakt. Om onze uitstoot terug te dringen houden we in de gaten wat er speelt in de branche, zodat we kunnen aansluiten bij goede initiatieven.

Via onze website zijn wij transparant zijn over onze inspanningen op dit gebied en we bieden rapportages ter inzage aan.

Code of Conduct

Om te kunnen garanderen dat wij als Olssen de internationaal erkende mensenrechten toepassen en onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu, vragen wij onze leveranciers een gedragscode (Code of Conduct) te ondertekenen. Mochten wij ondervinden dat één van onze leveranciers deze code niet naleeft, zullen wij de samenwerking met deze partij stopzetten.

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.